Bu aydınlatma metni TAG Bilişim Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi (“Şirket/Veri Sorumlusu”) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmemiz sebebiyle siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl işleneceğine ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun uyarınca gerçek kişilerin kimliğini belirli ya da belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle işleyecektir.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kullanıcı olarak freelancefrom.com’a üye olmak, hizmetlerimizden ve yararlanmak için adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, fotoğrafınızı, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, mesleğinizi, adresinizi, cinsiyet bilginizi, IP adreslerinizi, freelancefrom.com sitesi üzerinden yapmış olduğunuz hareketleri paylaşmanız gerekmektedir.

2. Kişisel Verileri İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; freelancefrom.com platformu üzerinden ve mobil uygulamasından sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz, freelancefrom.com üzerinde üyelik kaydınızın oluşturulabilmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sağlamış olduğunuz kişisel veriler aracılığıyla sizinle iletişime geçilerek proje oluşturma ya da mevcut bir projeye başvurma, tamamlanmış veya tamamlanmamış projelerinize ilişkin tarafınıza özelleştirilmiş hizmet sunulması, freelancefrom.com hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için anlık e-posta veya SMS bildirimlerinin yapılması, proje ilan etme, projelere başvurma ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek hizmet önerilmesi veya tanıtılması, Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin planlanması, hizmetlerimize ilişkin pazar araştırmalarının yapılması, verilerin güncelliğinin sağlanması, veri güvenliği işlemlerinin takibi, sair sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. Yukarıda Sayılan Amaçlar Nezdinde Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar ve Aktarım Amaçları

Şirketimiz kişisel verilerinizi gerek görülmesi halinde kimlik tespitinde bulunmak üzere Merkezi Nüfus İdare Sistemine, Şirketimizden alınacak hizmetlerin yerine getirilebilmesi için teklif verilen organizasyonlara, teklifi kabul edilen freelancerlara, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımıza ve denetçilerimize, verilerin saklanması ve depolanması için veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformuna ilişkin hizmet sağlayıcısı olan ve depolama merkezi yurt dışında olan Google Drive gibi bulut hizmet sağlayıcılarına, sigorta şirketlerine, bankalara, çağrı merkezimize, yetkili çalışanlarımıza, Google Analytics, Insider gibi web site performans analiz servis hizmeti sunan kuruluşlara aktarabilecektir.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen elektronik ortamda kurumsal internet sitemiz, online işlemler, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve çalışanlarımız aracılığıyla siz müşterimizden doğrudan veya çerezler (cookies) aracılığıyla toplanacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi sizin freelancefrom.com, organizasyonlar ve freelancerlar ile akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıdır. Bununla birlikte, Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin işbu aydınlatma metni kapsamında işlenebilmesi için sizden açık rıza beyanınızı alacağız. Kişisel verilerinizi işleme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde veya ilgili mevzuat nedeniyle ayrıca açık rıza beyanınızın alınması gerektiğinde Şirketimiz sizinle iletişime geçecektir.

İleriki dönemlerde proje kiralama ve bir projeye teklif verme ihtiyaçlarınıza yönelik gelecekte meydana gelebilecek fırsatlardan sizi haberdar edebilmek adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ve açık rıza beyanınız kapsamında işlenmeye devam edecektir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince veri sahibi olarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (vii) v. ve vi. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Görüş ve sorularınız için:

TAG Bilişim Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

Adres: Reşit Paşa Mahallesi, Katar Cad., Teknokent Arı 4 Sit, No: 20/50/6, Sarıyer, İstanbul

İrtibat Kişisi e-mail: [info@tgworkshop.com]

Kurumsal Telefon Numarası: [+90 212 280 16 14]

AÇIK RIZA BEYANI

TAG Bilişim Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından paylaşılan Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Özgür iradem ile kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesine, toplanmasına, saklanmasına ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, yurtiçine ve yurtdışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.